GALERIE FOTO MASEUZE SALON

KATY: 180 Lei/Ora
+4 0732-11-88-00

LUCIANA: 150 Lei/Ora
+4 0730-22-22-60

JESSICA: 180 Lei/Ora
+4 0730-22-22-60

KARLA: 150 Lei/Ora
+4 0730-22-22-60

SOFYE: 120 Lei/Ora
+4 0730-22-22-60

CLAUDIA: 150 Lei/Ora
+4 0730-22-22-60

MARY: 180 Lei/Ora
+4 0732-11-88-00

ALEXA: 120 Lei/Ora
+4 0730-22-22-60

DANA: 180 Lei/Ora
+4 0735-44-55-11

ALICE: 180 Lei/Ora
+4 0732-11-88-00

ANIKA: 180 Lei/Ora
+4 0735-44-55-11

RAMONA: 150 Lei/Ora
+4 0732-11-88-00

DENISA: 180 Lei/Ora
+4 0735-44-55-11

RANIA: 180 Lei/Ora
+4 0735-44-55-11

LUNA: 150 Lei/Ora
+4 0735-44-55-11

DARIA: 150 Lei/Ora
+4 0730-22-22-60

ANCA: 180 Lei/Ora
+4 0732-11-88-00

MAYA: 180 Lei/Ora
+4 0732-11-88-00

MIRUNA: 180 Lei/Ora
+4 0735-44-55-11